България ще внедрява U-space въздушно пространство за управление на трафика с дронове

България ще внедрява  U-space въздушно пространство за управление на трафика с дронове Снимка: pikist.com

Министерството на транспорта и съобщенията, съвместно с ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА)   сформира работна група за установяване на механизъм за координиране на определянето на U-space въздушно пространство

U-space е европейската система, която се разработва за управление на безпилотния трафик с дронове. Това е набор от специфични дигитални услуги и процедури, предназначени да осигурят безопасен и ефективен достъп на операторите на дронове до въздушното пространство.

Въздушно пространство U-space е географска зона за дронове, определена от всяка държава членка. Внедряването на U-space се осъществява постепенно в цяла Европа поради нарастващата необходимост от услуги и технологии за управление на безпилотния трафик. 

Както при пилотираната авиация, операторите на дронове и доставчиците на U-space услуги ще трябва да спазват разпоредбите, определени от EASA (European Union Aviation Safety Agency). Европейската регулаторна рамка и първите регламенти за U-space, приети от Европейската комисия през 2021 г., влизат в сила през януари 2023 г. и ще насърчат хармонизиран подход при внедряването на U-space.

Част от дейностите, които е възможно да се извършват с помощта на дронове са картографиране, инфраструктурни инспекции, прецизно земеделие, доставка на стоки, електронна търговия и други. Целта на U-space е да се постигне автоматизирано управление на дроновете, което позволява голям брой операции, много от които едновременни. Процесът трябва да бъде интегриран с настоящата система за управление на въздушното движение.

Първата стъпка е да се определят и обозначат въздушните пространства U-space. Услугите в U-space се предоставят от доставчици на обслужване за U-space. За разлика от предоставянето на обслужване на въздушното движение, където само един доставчик отговаря за определен обем въздушно пространство, в едно въздушно пространство U-space може да има множество доставчици, които да го обслужват.

Подготвен е Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори, който предстои да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: