Туристическите пътувания на българите нарастват с 31,7% през третото тримесечие

Туристическите пътувания на българите нарастват с 31,7% през третото тримесечие Снимка: fashion-bg.decorexpro.com

През третото тримесечие на 2022 г. 1 748,8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания

Преобладаващата част от тях- 78,5%, са пътували само в страната, 16,3% - само в чужбина, а 5,2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31,7%.

През третото тримесечие на 2022 г.най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 747,0 хил., или 42,7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като той е съответно 80,9% при лицата на възраст 65 и повече години и 80,8% при тези на възраст 45 - 64 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 - 44 години е 17,5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (69,5%), така и в чужбина (81,4%) са били с цел „почивка и екскурзия“ (фиг. 1).

    Фиг. 1. Структура на туристическите пътувания по цели в страната ичужбина през третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 114,5 хил., или 86,8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,6%, а на тези в чужбина - 63,4%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната (40,9%) и в чужбина (33,2%) са тези за храна (фиг. 2).

  Фиг. 2. Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина през третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст15 и повече навършени години е 407,23 лв. в страната и 822,68 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 205,38 лв. в страната и 1 194,67 лв. в чужбина.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: