Маските на закрито се връщат и в София

Маските на закрито се връщат и в София Снимка: https://pixabay.com/

Шефът на РЗИ - София публикува нова заповед, в която между другото се казва:

Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област София- град
за 30 (тридесет) дни, считано от 04.08.2022 г., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики,
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са длъжни да
имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2. Изключение от задължението по т. 1 се допуска за:
а) деца до 6 годишна възраст;
б) персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124
от Закона за туризма, игралните зали и казината.
в) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
г) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и
семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
д) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
е) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5
метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска
обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от
стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: