Солени глоби за супермаркети и ресторанти в Испания, ако разхищават храна

Солени глоби за супермаркети и ресторанти в Испания, ако разхищават храна Снимка: azertag.az

Всички компании в сферата на производството и доставката на храни трябва да планират намаляване на отпадъците, в противен случай могат да бъдат глобени с до € 60 000 и с до € 500 000, ако системно нарушават изискването.

В страната ежегодно се изхвърлят 1,36 млн. тона хранителни продукти и напитки, а според нов доклад на ООН,  в световен мащаб разхищението бележи 1 милиард тона. След анализ на данни от 54 различни държави организацията установи, че сериозният проблем с разхищаването на храна не зависи от националния доход, т.е., порочната практика съществува и в по-богати, и в по-бедни страни, подчертава Euronews.

Испанското равителство признава, че голяма част от разхищението е на ниво домакинства. Проблемът е общ за ЕС, тъй като 53% от хранителните отпадъци се генерират именно в домакинствата. В такива случаи обаче законът не предвижда глоби, а ще разчита на образователни кампании за промяна на отношението на населението към храната.

Луис Планас, министър на земеделието, рибарството и храните на Испания, казва, че новият „пионерски“ законопроект ще повиши осведомеността на гражданите за „икономическите, социалните, екологичните и етичните последици“ от разхищаването на храни. Законът обхваща всички елементи от хранителната верига, от прибирането на реколтата, до ресторантите, супермаркетите и физическите лица.

„В кетъринг сектора, в барове и ресторанти, всички граждани трябва да имат свободното право да вземат обратно всички остатъци от поръчаната храна, която не са консумирали, за да могат да я употребят по-късно”, се казва в законопроекта.

Това означава, че въпросните заведения трябва да осигурят безплатно опаковане, за да могат клиентите удобно да пренесат останалата им храна у дома си. Практиката, наречена „чанти за кучета”, засега не е особено популярна в Испания. Идеята е заведенията да предлагат услугата сами, вместо да бъдат глобени за изхвърляне на  хранителните отпадъци.

2019 - The year food operators gain control of their food waste

В законопроекта са включени и мерки, които ще принудят супермаркетите и ресторантите да работят с местни хранителни банки. По-големите промишлени производители на храни също ще трябва да представят планове за даряване на годна за употреба храна.

Предвижда се и система за предаване на продукти с изтекъл срок на годност, които ще се преработват в храна за животни или в други индустрии като производството на биогорива.

Законопроектът на Испания е приет от правителството и предстои одобрението му от парламента, така че да влезе в сила до началото на 2023 г. 

През 2016 г. Франция стана първата страна в света, която забрани на супермаркетите да изхвърлят или унищожават непродадени храни. През годините бяха добавени още регулации около хранителните отпадъци, включително поощрения и санкции. Целта на френското законодателство е до 2025 г. разхищението на храна в страната да се намали наполовина. 

Италия също въведе изисквания за намаляване на отпадъците на всеки етаж от веригата за производство и доставка на храни. Италианският закон е силно фокусиран върху даряването на храна или преференциалното разпространение на непродадени хранителни продукти, като компаниите се стимулират с данъчни облекчения. 

И Швейцария вече работи по национален план срещу разхищението на храна, което в страната е особено високо. На този етап планът не предвижда санкции, а разчита на информационни кампании и традиционното високо гражданско съзнание на швейцарците.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: