БКТПП: На думи е едно, а дефакто се върши съвсем друго

БКТПП: На думи е едно, а дефакто се върши съвсем друго Снимка: bccci.net

В България проблемът с цените на енергоносителите можеше да е минимизиран многократно

Едно говорим, че сме зависими на 100% от руски газ, а де факто правителството реално не прави нищо, пише на сайта на Българо-китайската търговско-промишлена палата. 

Стойността на енергоносителите се е увеличила многократно от началото на миналата година. България можеше да има  олекотен режим на приемане на използване на слънчева енергия. Този проблем с цените щеше да е минимизиран многократно.

Можеха ли  за една година управление да приемат всяка къща да може да става централа при олекотена процедура? Можеха, но за тях не е важно състоянието на българския бизнес. Не е важно икономиката да се развива добре. Важно е примерно да се гласува ударно някакъв закон за българското гражданство, който е позволил на 100 човека за 10 години да станат „българи“.

Как това се постига в Германия?

При тях само през 2020 година 109 880 чужденци станаха германски граждани чрез натурализация. За сметка на това не се оправдават и страната изоставя ерата на изкопаемите горива. В изграждането на устойчиво енергийно бъдеще фотоволтаиците при тях играят важна роля.

Субсидира ли се фотоволтаична енергия в Германия?

Да, дори тази енергия се субсидира. Субсидията се определя като полза от публични средства. До 2020 г. включително субсидията за производство на PV електроенергия не идваше от публични средства. Тя се ползваше от такса за селективно потребление. Тази такса се прилага и за собствено произведена и самостоятелно консумирана PV електроенергия. Потребителите на енергия правят задължителен принос за – необходимата и одобрена – трансформация на енергийна  им система.

Това тълкуване се подкрепя и от Европейската комисия.

Размерът на таксата също не съответства на общото възнаграждение, а на диференцираните разходи. Кумулативните разходи, изплатени за PV мощност, подадена в мрежата до и включително 2020 г., възлизат на около. 100 милиарда евро. През 2021 г. за първи път вече има принос и  Фонда за енергия и климат на федералното правителство. Приходите на фонда за енергия и климат идват от търговия с емисии и от федерални субсидии, така че има частична субсидия от 2021 г.

За да се изчисли допълнителната такса, финансовите ползи от PV мощността се определят според пазарната клирингова цена.

Чрез този метод ползите от PV мощността се подценяват систематично. От една страна, фотоволтаичната мощност отдавна има желания ефект върху пазарната цена, а именно този на намаляването й. От друга страна, обменната цена все още до голяма степен игнорира важни външни разходи за производство на изкопаеми горива и ядрена енергия.

bccci.net

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: