През третото тримесечие наетите лица са намалели с 1%, а работната заплата - с 0,3%

През третото тримесечие наетите лица са намалели с 1%, а работната заплата - с 0,3% Снимка: pikist.com

Сравнението е спрямо второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. намаляват с 23,7 хил., или с 1,0%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 2,28 милиона. 

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11,0%, „Операции с недвижими имоти“ - с 4,8%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2,7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1,3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1,0%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2021 г. е 1 533 лв., за август - 1 485 лв., и за септември - 1 543 лева. През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0,3%

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5,4%, „Добивна промишленост“ - с 4,9%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4,3%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7,8%,  и „Култура, спорт и развлечения“ - с 6,9%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: