Пожарите от миналото хвърлят нова светлина върху климатичните промени

Пожарите от миналото хвърлят нова светлина върху климатичните промени Снимка: pixabay.com

Това ще позволи по-прецизното им прогнозиране

Частици дим, попаднали в ледовете преди векове, разкриват миналото на  Южното полукълбо и хвърлят нова светлина върху вероятните последици от глобалните климатични промени. Това съобщава ново изследване на Харвардския институт за инженерни и приложни науки „Джон Полсън” (SEAS), публикувано в Science Advances.

Според публикацията досега мащабът на пожарите в миналото и количеството дим в атмосферата на доиндустриалната епоха не са били добре характеризирани, така че новите резултати имат значение, за да се разбере по-пълно еволюцията в изменението на климата от втората половина на XVIII век до наши дни и да се прогнозира по-прецизно бъдещият климат.

Един от най-несигурите фактори в тези прогнози е бързината, с която ще се повишават температурите на повърхността на планетата като реакция към увеличаването на парниковите газове. Прогнозирането на тези температури е сложно, тъй като включва изчисляването на противоположните ефекти на затопляне и охлаждане в атмосферата.

Парниковите газове задържат топлината и затоплят повърхността на планетата, докато аерозолните частици в атмосферата от вулкани, пожари и друго горене я охлаждат, като блокират слънчевата светлина или уплътняват облачната покривка. 

Така че новите данни, които позволяват да се разбере по-добре колко е чувствителна повърхностната температура към всеки от тези фактори и взаимодействието им, са от решаващо значение за прогнозирането на климатичните промени.

Още по темата във

facebook