Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР Снимка: МВР

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.

Допълнителните разходи в размер на 5 000 000 лв. са за закупуване на апаратура и други медицински изделия за Медицински институт на МВР, необходими за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 и други съпътстващи заболявания.

С друго правителствено постановление се утвърждават вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.

Изменението засяга преразпределяне на утвърдените разходи между политиките и програмите, без да се променя общият бюджет на министерството. 

Още по темата във

facebook