Вето на Президента относно криминализиране на споделеното пътуване

Вето на Президента относно криминализиране на споделеното пътуване

Президентът Румен Радев наложи вето на гласуваните изменения в Наказателния кодекс (НК) и Закона за автомобилните превози (ЗАП)

Депутатите гласуваха изменения в Кодекса за търговско корабоплаване, с които бяха направени промени в НК и ЗАП. Според приетата промяна в НК се създава чл. 234 г, който гласи, че извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз, ще се наказва с от 2 до 5 години затвор и отнемане на превозното средство.  
Ако деянието е извършено от две или повече лица, наказанието е от 5 до 10 години затвор, глоба от 5 до 15 000 лева, като съдът може да постанови и конфискация на до една втора от имуществото на виновния.


Гласуваните промени предизвикаха остри дебати в парламента, защото по този начин се криминализира и споделеното пътуване. 


Държавният глава посочва в мотивите към ветото си, че от гласуваните текстове не става ясно как ще бъде правено разграничение и твърди, че те оставят прекалено широко поле за преценка на правоприлагащите органи, тъй като според Закона за автомобилните превози, това деяние остава и административно нарушение.


Според Президента няма ясни критерии за разграничаването на нерегламентирания обществен превоз на пътници от споделеното пътуване. Управляващите посочиха, че споделеното пътуване не е обществен превоз и няма основание да бъде търсена отговорност например от депутат, който пътува с колеги на работа и си разделят парите за гориво.


Радев обаче заяви, че дефинициите на „обществен превоз“ и „превоз на пътници“ са прекалено широки и дават възможност за различно тълкуване. „Те не поставят точна граница кога едно лице може да поделя разходите си за пътуване до определено място, ползвайки се свободно от правата си върху съответното моторно превозно средство, от случаите, когато деянието съставлява административно нарушение или престъпление. Ако едни и същи действия могат да бъдат третирани като административно нарушение и като престъпление, се оставя твърде голяма свобода за преценка на правоприлагащите органи, а гражданите нямат яснота относно квалификацията на извършеното от тях деяние“, пише в мотивите към ветото. 
Радев посочва още, че предвидената конфискация на автомобила, без да има значение чия собственост е, може да се окаже и необосновано нарушение на конституционното право на собственост. Президентът изтъква и несъразмерните наказания, предвидени от депутатите, защото в по-тежкия квалифициран състав на двама и повече извършители не е предвидено отнемане на колата, а само възможност за конфискуване на имущество.


Да се приемат разпоредби, които оставят съмнение в тяхната прецизност, но въвеждат наказателна отговорност, е недопустимо.“, обобщава президентът и допълва, че подкрепя преследването на „сивата икономика“, но това трябва да става с механизмите на правовата държава.