Момчил Ройнев: БАЕЗ предлага застраховки срещу политически рискове

Момчил Ройнев: БАЕЗ предлага застраховки срещу политически рискове Снимка: pixabay

Изпълнителният директор на Българската агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ) Момчил Ройнев представи портфейла от застрахователни продукти.
Презентацията бе направена на онлайн конференцията G2B (Government to Business): „Държавата в подкрепа на бизнеса", на която бе представена актуална информация за наличните възможности за финансиране, от които българските предприятия могат да се възползват.

По-важните акценти от презентацията на Момчил Ройнев:


  - Основната мисия на БАЕЗ е да подкрепя експортния потенциал на българските компании за навлизането им на нови пазари.

  - Подкрепяме търговския оборот вътре в страната по отношение на работата с отложено плащане.

  - Работа с търговските банки и осигуряване на финансиране, както и осигуряване на вземанията на банките.

  - БАЕЗ осигурява застрахователно покритие към финансиращите институции.

  - Осигурява застрахователно покритие по две бизнес линии:
  Едната е за сметка на държавата, а другата е по застраховане на вземанията на българските фирми на вътрешния пазар.

 - По отношение на експортното застраховане водещата бизнес линия е осигуряване на застрахователно покритие на експортно ориентираните български фирми.

 - Осигурява застрахователно покритие по отношение на проекти за предекспортно финансиране, когато са необходими оборотни средства, както и застрахователно покритие на бъдещи инвестиции в чужбина.

  - Активно участва в нова инициатива на Българската банка за развитие за минимизиране на междуфирмената задлъжнялост в страната.

След началото на  кризата от COVID-19 има увеличение от 2,5 пъти на заявките за различни видове застраховки, които предлага БАЕЗ.


В тази връзка агенцията вече осигурява допълнително застрахователно покритие на експортните сделки, като включва допълнително покритие „Политически риск".

Момчил Ройнев: След като направихме одит на застрахователните полици, действащи към момента на възникването на карантината, установихме, че много от нашите клиенти не са имали възможността да се застраховат от „Политически риск".
Затова ние го включихме по наша инициатива в техните полици, без допълнителни разходи за фирмите.

Важно е да се знае какво се включва в „Политически риск": Това са евентуални стачки в страните, в които се изнася съответната продукция, военни действия, преврати.

По отношение на вътрешния пазар и вътрешния търговски риск осигурихме допълнително застрахователно покритие на щетите, които настъпват вследствие на забавяне на плащания или обявяване в несъстоятелност заради кризата с COVID-19.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: