Хората замърсиха Балтийско море с токсични метали

Хората замърсиха Балтийско море с токсични метали

Съобщават учени

Балтийско море, което и без това страда от недостиг на кислород, е застрашено от още една опасност: замърсяване с талий. Неотдавнашно изследване на учени от Океанографския институт Уудс Хоул ((WHOI) показва, че човешката дейност е отговорна за навлизането на значителни количества от този токсичен метал в морето, пише Science Daily.

Според оценки на изследователите, между 20 и 60% от талия в Балтийско море е резултат от човешка дейност през последните 80 години. Въпреки че настоящите нива на талий в морската вода не са високи, проучването поражда опасения, че в бъдеще металът може да се увеличи поради продължаващите антропогенни дейности или промени в химичния състав на морето.

За щастие, уникалната среда на Балтийско море, богата на сулфидни минерали, улавя по-голямата част от талий в седиментни скали, предотвратявайки незабавното му разпространение. Това обаче създава и потенциален риск в бъдеще.

Проучването също така хвърля светлина върху възможния произход на замърсяването с талий. Нарастването на производството на цимент в региона след Втората световна война се счита за един от основните фактори, допринасящи за замърсяването, заедно с изгарянето на въглища и печенето на пирит.

Даденото изследване подчертава необходимостта от спешно търсене на решение на проблема както със съществуващото замърсяване с талий, така и с потенциалните рискове, свързани с опитите за реоксигениране.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: