ЕС най-сетне реформира миграционната си политика

ЕС най-сетне реформира миграционната си политика Снимка: dennikn.sk

След три години ожесточени дебати днес сутринта държавите-членки на ЕС постигнаха споразумение, спасявайки от провал т. нар. Нов пакт за миграцията и убежището

Одобреният документ има за цел да установи ясни норми, които обвързват всички държави-членки. Крайната цел е да се намери баланс между отговорността на нациите на първа линия като Италия, Гърция и Испания, които приемат по-голямата част от мигрантите, и принципа на солидарност, който другите страни трябва да поддържат.

Споразумението ще бъде оформена като правни текстове, които трябва да бъдат одобрени първо от Европейския парламент и по-късно от Европейския съвет. Предвид изключителната чувствителност на разглежданите въпроси, не са изключени отделни искания в последния момент, но независимо от това, одобрението на Новия пакт от Европейския съвет ще изисква квалифицирано мнозинство, т.е., отделните страни няма да могат да налагат вето. 

Петте закона в Новия пакт действат в следните сфери:

Регламентът за проверка предвижда процедура за бързо разглеждане на профила на търсещия убежище и събира основна информация като националност, възраст, пръстови отпечатъци, изображение на лицето, здравен статус и надеждност.

Измененият Регламент Eurodac актуализира базата данни за кандидатите за убежище, прибавяйки биометричните доказателства, събрани в процеса на проверка. Една от целите е да се предотврати възможността за многократно кандидатстване за убежище от едно и също име. 

Измененият Регламент за процедурите за убежище (APR) определя две възможни стъпки за кандидатите: бърза гранична процедура до12 седмици, и традиционна процедура до няколко месеца.

Регламентът за управление на убежището и миграцията (AMMR) установява система на „задължителна солидарност“, която ще се задейства в случай, че една или повече държави-членки попаднат под „миграционен натиск“. Системата предлага на страните три възможности да подпомогнат нациите на първа линия: да приемат определен брой търсещи убежище, да платят вноска за всеки кандидат, когото откажат да приемат, и да финансират оперативна подкрепа.

Кризисният регламент предвижда извънредни правила, които ще се прилагат само когато системата за убежище на блока е застрашена от внезапно и масово нахлуване на бежанци. Националните власти ще имат право да прилагат по-строги мерки, както например в Полша и балтийските държави през 2021 г., когато Беларус организира наплив от търсещи убежище.

Междувременно над 50 НПО тази седмица излязоха с отворено писмо, настояващо, че Новият пакт може „да компрометира” човешките права, като „нормализира произволното задържане“ и експулсирането на мигранти обратно в страни, където са изправени пред насилие и преследване. 

В същото време европейската агенция за граничен контрол Frontex съобщи, че през първите 11 месеца на тази година са регистрирани над 355 000 незаконни преминавания на европейските граници.

Новият пакт за миграцията и убежището не лишава страните членки от собствено законодателство, каквото Франция прие тази седмица, предвиждайки заедно с други ограничения и по-тежки условия, при които мигрантите могат да водят семействата си във Франция и да получават социални помощи. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: