Децата в България през 2022 г.

Децата в България през 2022 г. Снимка: https://pixabay.com/

За първи път по повод 1 юни – Международния ден на детето, Националният статистически институт (НСИ) представя специализирана публикация, посветена на данните за децата

Демографска статистика

Население

В България живеят 1099 696 деца на възраст от 0 до 17 години включително, или 17.1%, според данните на Националния статистически институт към 31.12.2022 година. Децата до 15-годишна възраст са 913 419, или 14.2% от общия брой на населението. Младите хора на възраст от 15 до 17 години включително, са 186 277 или 2.9%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.9%, Ямбол - 15.2%, и Бургас - 15.1%, от жителите на областта. Общо в 18 области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 10.8%, Видин - 11.5%, и Габрово - 11.8%. Относителният дял на лицата 15- 17 години е най-висок в областите София (столица) - 18.3%, Пловдив - 9.6%, Варна - 6.9%, и Бургас - 6.7%, а най-нисък в областите Видин - 1.1%, Смолян - 1.3%, Силистра и Габрово по 1.4%.

Фиг. 1 Възрастова структура на населението към 31.12.2022 година

Раждаемост

През 2022 г. в страната са регистрирани 56 917 родени деца, като от тях 56596 (99.4%) са живородени.В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2 082деца, или с 3.5%.

Фиг. 2  Живородени деца през периода 1920 - 2022 година

 Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 8.8‰.

Броят на живородените момчета (28 923) е с 1 250 по-голям от този на живородените момичета (27 673), или на 1 000 живородени момчета се падат 957 момичета. 

В градовете и селата живородени са съответно 41 986 и 14 610 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.8‰ в градовете и 8.5‰ в селата. 

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.2‰,София (столица) - 10.0‰, и Пловдив - 9.7‰. В двадесетобласти раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян - 5.1‰, Видин - 6.8‰, и Перник - 6.9‰. 

През 2022 г. броят на извънбрачните раждания е 34 141, или 60.0% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.6%) е по-висок, отколкото в градовете (58.0%). За 80.2% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (79.9%), Видин (77.0%) и Враца (76.6%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (44.8%) и Кърджали (34.6%).

Смъртност

През 2022 г. в страната са починали 274 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4.8‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, а през 2021г. - 5.6‰.

В регионален аспект през 2022 г. в общо десетобласти коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кърджали - 0.9‰, Перник - 1.3‰, и София - 1.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Ямбол (11.6‰), Добрич (10.2‰) и Враца (9.7‰).

Фиг. 3 Коефициент на обща и детска смъртност

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: