МААЕ подкрепя ангажимените на AEЦ "Козлодуй" по отношение на безопасността

МААЕ подкрепя ангажимените на AEЦ "Козлодуй" по отношение на безопасността Снимка: АЕЦ

От 20 до 31 март в АЕЦ „Козлодуй” беше проведена техническа мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на блокове 5 и 6 на атомната централа

Като важен аналитичен инструмент за оценка на риска и за подобряване на безопасността при експлоатацията на ядрени електроцентрали, вероятностният анализ на безопасността периодично се актуализира.

Предмет на независимата международна проверка беше последната актуализация на ВАБ, ниво 1, на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, извършена в периода 2020 – 2022 г. Анализът обхваща следните области: вътрешни събития, вътрешни пожари, вътрешни наводнения, сеизмика, всички външни събития, характерни за площадката на АЕЦ „Козлодуй”, други вътрешни събития и отчитане влиянието между блоковете при работа на пълна мощност, ниска мощност и при спрян реактор.

Целта на мисията беше да установи, че обхватът, използваните данни, прилаганите модели и подходи и получените резултати във ВАБ са в съответствие със стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия и международно признатите добри практики.

В проверяващия екип участваха 6 външни експерти от партньорски организации на МААЕ от Армения, Словакия, Унгария, Нидерландия, Хърватия, САЩ и трима представители на международната агенция. Те извършиха преглед на документацията и модела на ВАБ и обходи на производствената площадка. 
Обсъдени бяха конкретни теми от отделните области на ВАБ.
Проверката завърши на 31 март със заключително заседание, по време на което експертите от екипа на МААЕ представиха  отчета от мисията с резултатите от своята работа, които ще допринесат за поддържане на високото качество на ВАБ и осигуряването на безопасната експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от атомната електроцентрала. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: