За 67,8% от хората у нас доходът на домакинството им е останал без промяна

За 67,8% от хората у нас доходът на домакинството им е останал без промяна Снимка: bnr.bg

НСИ проведе допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през четвъртото тримесечие на 2022 година

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи 

През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67,8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26,7% от лицата, което е с 1,2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8,2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18,5% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите. 

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5,5% от лицата, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3,0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни

През четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затрудненияса 38,4% от лицата, 26.,1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,3% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година. 

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19,2% от лицата, а едва 4,0% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0,8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1,5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година. 

Чувството за самота преобладава при лицата на възраст 65 и повече години

През четвъртото тримесечие на 2022 г. 6,7% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44,5% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 7,9% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 2,6 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5,3%.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 24,8% от лицата на възраст 65 и повече години. Приблизително два пъти повече, или 51,3% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

Удовлетвореността на лицата леко се повишава

И през четирите тримесечия на 2022 г. анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно 7,17 през първото, 7,27 през второто, 7,36 през третото и 7,39 през четвъртото тримесечие, при скала на измерване от 0 до 10. 

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им. Тази удовлетвореност се повишава от 4,51 през първото тримесечие на 4,64 през второто и 4,72 през третото тримесечие, а през четвъртото тримесечие на 2022 г. бележи лек спад до 4,70. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата и през четирите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение и през четирите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5,71 през първото тримесечие, 5,96 през второто, 6,07 през третото и 6,10 през четвъртото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: