Образователното министерство с грижа към децата със СОП

Образователното министерство с грижа към децата със СОП Снимка: https://www.piqsels.com/bg

За първи път ще бъдат издадени учебни помагала за деца със специални образователни потребности.

Министерството на образованието и науката (МОН) ще финансира изготвянето на учебни помагала и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание, предназначени за работа с деца със специални образователни потребности (СОЗ). За целта са предвидени 328 758 лв.

 

Децата и учениците със специални образователни потребности у нас са малко над 20 000. Голяма част от тях се обучават по индивидуални учебни програми, но до момента са ползвали одобрените от МОН учебници.

За първи път министерството възлага разработването на адаптирани учебни помагала, които да са съобразени с учебниците, но и да представят учебното съдържание съобразно потребностите на учениците.

 

По Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ са одобрени 12 предложения.

 

Класираните са на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пазарджик, Стара Загора, София-град, както и на центровете за специална образователна подкрепа в Харманли, Плевен, Пловдив и Благоевград.

 

Центровете сформират авторски екипи от учители по учебни предмети, специални педагози – логопеди, психолози, ресурсни учители, представители на висши училища от факултети по специална педагогика. Проектите на учебни помагала и методически ръководства ще бъдат внесени за одобрение в МОН до 30 септември.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: