Правителството взе решение за изплащане на 164 400 лв. обезщетения за бавно правосъдие

Правителството взе решение за изплащане на 164 400 лв. обезщетения за бавно правосъдие Снимка: piqsels.com

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 октомври 2022 г. до 2 декември 2022 г. от бюджета на Министерството на правосъдието

Допълнителни разходи размер на 164 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени вчера от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие. 

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 октомври 2022 г. до 2 декември 2022 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок. 

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. 

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: