Потреблението на стоки и услуги през 2021 г.: динамични промени спрямо 2020 г.

Потреблението на стоки и услуги през 2021 г.: динамични промени спрямо 2020 г. Снимка: pikist.com

Увеличава се консумацията на зеленчуци, плодове и месо, намаляват хляба, тестените изделия и прясното мляко

Потребление на домакинствата

През 2021 г. настъпват промени в потреблението надомакинствата спрямо 2020 година. Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с ,.2 кг и на кисело мляко с 0,7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2,9 кг, на плодове с 2,7 кг, на месо с 2,3 кг, на месни произведения с 1,2 кг, на прясно мляко с 1,2 л, на безалкохолни напитки с 6,6 литра. 

На годишна база потреблението средно налице от домакинство на алкохолни напитки остава без промяна - 31,7 литра. 

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.

Жилища, жилищни условия и снабденост със стоки за дълготрайна употреба

През 2021 г. в собствено жилище живеят 90,8% от домакинствата, а 5,5% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,7% от наблюдаваните домакинства - 2,5% на свободен и 1,2% на общински наем. Второ жилище притежават 8,0% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92,2% от домакинствата, като 69,6% са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22,6%, а след 1990 г. - 7,9% от жилищата. 

65,2% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (70,4% в градовете и 49,7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 23,3% от домакинствата в градовете и 48,3% в селата. 

Гаражи имат 23,4% от домакинствата в страната (20,1% в градовете и 33,3% в селата). 

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 82,5% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 44,7% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е  97,9%.

Тоалетна вътре в жилището имат 81,8% от домакинствата в селата и 97,9%в градовете. 

С централно отопление (парно или газ) са 21,0% от жилищата в страната, съответно 27,7% в градовете и 1,0% в селата. 

Автомобили имат 56,2% от наблюдаваните домакинства, като 5,7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8,3% от домакинствата, а 35,4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола. 

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99,4% от домакинствата, а 32,7% имат по два и повече телевизора. 

На второ място е хладилната техника - 99,3% от домакинствата в страната (99,7% в градовете и 98,3% в селата) имат хладилник и/или фризер. 

Автоматична перална машина притежават 96,2% от домакинствата, 1,8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2,0% смятат, че нямат необходимост. 

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1,1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1,6%, а 85,1% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 12,2% от наблюдаваните домакинства. 

С компютри разполагат 55,2% от домакинствата (61,9% в градовете и 35,0% в селата), а 40,5% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 67,4% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73,5% от жилищата, а в селата - в 48,8%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 30,6% от домакинствата. 

Климатици притежават 46,0% от домакинствата, а 17,2% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 36,8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: