В края на 2021 г. работната заплата нараства с 12,2% спрямо предходната

В края на 2021 г. работната заплата нараства с 12,2% спрямо предходната Снимка: НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) средната брутна месечна работна заплата в България за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 15,1%, „Образование“ - с 14,6%, и „Добивна промишленост“ - със 7,4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3,4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0,5%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ -с 23,5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 18,9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18,8%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 856 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 383 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 377 лева.
  •  

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 935 лева;
  • „Други дейности“ - 1 044 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1122 лева

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14,4%, а в частния - с 11,4%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: