Електронно правосъдие в България: над 500 хил. електронни дела са образувани в ЕИСС

Електронно правосъдие в България: над 500 хил. електронни дела са образувани в ЕИСС Снимка: youm7.com

Над 500 хил. електронни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата

Общият брой на образуваните електронни съдебни дела в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) надхвърли 500 000. ЕИСС обхваща районните, окръжните, апелативните, Специализирания наказателен съд, военните, Апелативния специализиран наказателен, Военно-апелативния съд и ВКС. 

В момента системата обхваща всички 153 съдилища, от които 152 работят с всички нейни функционалности. Около 69% от делата са граждански, 28% - наказателни, 3% сатърговски, а останалите са фирмени.

С въвеждането на ЕИСС и възможностите, които тя предоставя за управление на изцяло електронни дела и достъп до тях чрез Единния портал за електронно правосъдие, значително се улесни достъпа на гражданите и юридическите лица до правосъдие. 

„Разчетите ни показват, че от пускането в експлоатация на системата до момента са спестени над 7 млн. лв. на гражданите и фирмите, и над 2 300 дни време чрез достъп до съдебните актове и книжа по изцяло електронен път“, каза изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов. По думите му чрез нея значително е оптимизиран работния процес и е повишена ефективността на работата на магистрати и съдебни служители. Само от хартия за съдебни актове и книжа са спестени над 110 000 лв. на съдилищата.

ЕИСС се ползва активно от над 10 000 потребители, сред които близо 2 000 съдии, над4 500 съдебни служители, 3 400 съдебни заседатели и близо 600 съдебни призовкари. 

Единната информационна система на съдилищата е съставена от 19 функционални и 19 системни модула. Тя осигурява пълна прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела. Чрез нея се унифицират правилата и процесите при управление на делата, повишава се ефективността на работата на магистрати и съдебни служители, а също така на цялата съдебна администрация. ЕИСС предоставя възможност за улеснен достъп на страните до съдебните дела през Единния портал за електронно правосъдие и достъп в реално време до данни от други информационни системи и проверки във външни регистри, сред които регистър БУЛСТАТ, НАП, НОИ, МВР, Търговски регистър и др. Достъпът до системата и подписването на актовете в нея става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) само от оторизирани потребители. Това дава високо ниво на сигурност, защита на личните данни и сигурност на данните. Всяко едно потребителско действие се записва с детайлна информация за време на извършване и действията на всеки потребител.

Системата дава възможност делата да се проследяват в реално време, още преди хартиените копия на документите по дела да са получени в съответния съд. Тя обединява цялостния процес по управление на делата – иницииране на дело, случайно разпределение на съдия-докладчик, провеждане на съдебни заседания, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и др. 

Системата позволява централизирано съхранение на дела в електронен формат, с което се съкращава значително времето за създаване и управление на електронна папка на дело. ЕИСС осигурява възможност за отдалечена работа на магистратите от всяка точка на света, през защитен канал с високо ниво на сигурност чрез КЕП.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: