Българите продължават да измират с все по-високо темпо

Българите продължават да измират с все по-високо темпо Снимка: regnum.ru

Починалите българи през ІV-то тримесечие на 2021 г. са с 49,2% повече спрямо предходното

С най-голямо увеличение са областите Видин (87,9%), Монтана (83,6%) и Кюстендил (70,5%). 

По предварителни данни на Националния статистически иститут, през четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-тата - 52-рата седмица) броят на умрелите лица е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26,7‰. Смъртността при мъжете е по-висока (28,2‰) в сравнение с тази при жените (25,4‰). Спрямо същия период на 2020 г. смъртните случаи се увеличават с  1 841, или с 4,2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 15099, или с 49,2%. 

Коефициентите на смъртност са приравнени към годишни, като отношението на броя на умрелите през периода лица към средногодишното население е умножено по 365 дни и е разделено на дните през съответния период.

                                    Фиг. 1. Умирания в България по седмици през 2020 и 2021 година  (1 - 52 седмица включително)

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 44-тата седмица (1 ноември - 7 ноември) - 4 139, или 31,4 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през четвъртото тримесечие на 2021 г. има през 52-рата седмица - 3 000 лица, или 22,8‰.

В деветнадесет области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Видин (19,7%), Перник (12,8%), Варна (12,7%), Добрич (12,4%) и София (столица) (11,2%). В останалите девет области е налице спад в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Смолян  (-8,9%), Разград (-6,1%), Търговище (-4,4%), Силистра (-3,7%) и Шумен (-3,5%).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с третото тримесечие на годината във всички области на страната се наблюдава увеличение в броя на умрелите лица. С най-голямо увеличение са областите Видин (87,9%), Монтана (83,6%) и Кюстендил (70,5%). С най-малко увеличение са областите Търговище (21,2%), Кърджали (23,9%) и Бургас (31,9%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: