Починалите българи през третото тримесечие са със 17,4% повече спрямо миналата година

Починалите българи през третото тримесечие са със 17,4% повече спрямо миналата година Снимка: .pikist.com

Във всички области на страната, с изключение на област Смолян, се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

 През третото тримесечие на 2021 г. (27-ма - 39-а седмица) броят на умрелите лица е 30 071, а коефициентът на обща смъртност- 17,5‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4 463, или със 17,4%, докато спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4276,или с 12,4%. Смъртността при мъжете е по-висока (18,7‰) в сравнение с тази при жените (16,5‰).

     Фиг. 1. Умирания в България по седмици през първото, второто и третото тримесечие на 2020 и 2021 година (1 - 39 седмица           включително)

Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2021 г. е регистрирана в периода 13 септември - 19 септември: 2 833, или 21.5 на 1 000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за третото тримесечие през периода 2016 - 2021 година. Най-малко смъртни случаи през третото тримесечие на 2021 г. има през 29-та седмица - 1 897 лица, или 14,4‰.

Във всички области на страната, с изключение на област Смолян, се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Велико Търново (39,4%), Търговище (38,2%), Разград (36,0%), Габрово (30,6%) и Ловеч (28,7%). С най-нисък прираст са областите Добрич (0,1%), Видин (0,6%), Кюстендил (5,0%), Плевен (9,5%) и Пазарджик (12,0%).

През третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на годината в двадесет и шест области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голямо намаление са областите Монтана (-18,9%), Враца (-17,3) и Шумен (-17,2%). В останалите две области е налице увеличение -Велико Търново (3,0%) и Разград (2,6%), показват данните на Националния статистически институт.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: