Студентите в още 8 специалности няма да плащат такси

Студентите в още 8 специалности няма да плащат такси

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага таксите за обучение в още 8 специалности да отпаднат. Предвижда се тези специалности да бъдат добавени в Списъка на защитените.

През юни с решение на Министерския съвет от такси бяха освободени първокурсниците от 8 професионални направления и 8 защитени специалности, с цел насърчаване на интереса към тези области и създаване на висококвалифицирани специалисти.

Включването на професионалното направление „Здравни грижи“ като приоритетно ще гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение в специалност „Медицинска сестра“. Предложението е в синхрон с политиката в областта на здравеопазването за кадрово обезпечаване на сектора.

Предложените за нови защитени специалности са „Африканистика“, „Класическа филология“ и „Ядрена техника и ядрена енергетика“ oт Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ – в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Предлага се защитени да станат още специалностите „Топло- и ядрена енергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Техническия университет – София, „Металургия“ в Химико-технологичния и металургичен университет – София, „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет – Варна, както и „Технология на дървесината и мебелите“ в Лесотехническия университет – София.

За компенсиране на разходите, свързани с освобождаването от такси, за първия семестър на академичната 2020/2021 г. МОН ще предостави 37 145 лева за сметка на предвидените разходи в бюджета за 2020 г. За 2021 г. средствата ще бъдат планирани по бюджетите на съответните висши училища. Очакванията са над 7000 студенти от 15 държавни висши училища да се обучават в осемте защитени специалности и в новото приоритетно направление.
Прочетете още за:
МОН такси университет

  0 
  0