Наградите на EIC Horizon за достъпна високотехнологична хуманитарна помощ

Наградите на EIC Horizon за достъпна високотехнологична хуманитарна помощ

® pixabay.com

Победителите в петте категории получиха по 1 милион евро.

Пет изключителни иновации, които могат тотално да променят живота на най-уязвимите хора по света, спечелиха наградата EIC Horizon за достъпна високотехнологична хуманитарна помощ

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и Янез Ленарчич, комисар по управление на кризи, обявиха петимата победители на Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които тази година се провеждат изцяло онлайн.

Наградата се финансира по програма „Изследвания и иновации“ на „Хоризонт 2020“ като част от пилотния проект на Европейския съвет за иновации (EIC). Той награждава най-добрите, доказани, рентабилни, базирани на технологията решения за хуманитарна помощ в пет категории: подслон и помощ; вода, хигиена и канализация; енергия; здравеопазване и медицински грижи; и категорията „други". Победителите, по един за категория, получиха по 1 000 000 евро.

Наградените иновации във всяка категория са:

В категорията „Подслон и помощ": LHP, разработена от южноафриканското МСП Lumkani, е евтино решение, предоставящо сигнали в цялата общност за пожари в населени места като бедняшки квартали или бежански лагери.

В категорията „Вода, хигиена и канализация": Мониторингът на LORAWAN от Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) предлага решения в реално време за дистанционно наблюдение на водни танкери и резервоари, за да се подобри ефективността на програмирането на водни превози в световен мащаб.

В категорията „Енергия": BRIGHT Move от норвежката МСП Bright Products AS осигурява на бежанците светлина и енергия благодарение на достъпно, рециклируемо и бързо разгъващо се устройство за зареждане на телефон, комбинирано със слънчев фенер.

В категорията „Здравеопазване и медицинско обслужване": TeReFa, разработена от френската организация с нестопанска цел Handicap International, предлага достъпни, висококачествени протезни и ортопедични устройства, произведени чрез цифрови и 3D сканиращи и печатни технологии. 

В последната категория „Други": Odyssey2025, разработена от френската организация с нестопанска цел Handicap International, разполага с безпилотни летателни апарати, които подобряват ефективността и безопасността на освобождаването на земния слой при обезвреждане на мини (като позволяват почвата да бъде използвана отново), намаляват разходите и гарантират устойчивост.

Прочетете още за:
Европейски дни на науката и иновациите ЕК награди за хуманитарна помощ

  0 
  2