От 1 октомври 2020 г. небитовите клиенти са вече само на свободен пазар на електроенергия

От 1 октомври 2020 г. небитовите клиенти са вече само на свободен пазар на електроенергия Снимка: pixabay

Само за битовите клиенти продължават да важат регулираните цени на електроенергията, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, уточняват от EVN Електроснабдяване.

От днес, 01.10.2020 г., всички небитови потребители в България закупуват своята електроенергия по свободно договорени цени.

До този момент това беше задължително само за по-големите небитови клиенти, присъединени към мрежа високо и средно напрежение.

От 1 октомври 2020 г. това вече се отнася и за малките небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение.

Тази стъпка следва промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. като част от цялостния процес по пълна либерализация на електроенергийния пазар в България и ангажимента на страната като държава членка на Европейския съюз.

Така вече само за битовите клиенти в България важат регулираните цени на електроенергията, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Кое е важно за малките небитови клиенти, които сега излизат на свободен пазар?

Според Закона за енергетиката тези клиенти имат време до 30 юни 2021 г. да сключат активно договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар. Сключване на такъв договор става всеки месец, като заявленията за това се подават от 1-во до 10-о число към мрежовия оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента. Смяната на доставчика става факт от 1-во число на следващия месец и е безплатно. С цел улеснение тази процедура обикновено се извършва от новия търговец на клиента.

До сключването на такъв договор доставката на електроенергия за тези клиенти в Югоизточна България ще се осъществява от EVN Електроснабдяване чрез лицензията му за търговец на свободен пазар, на база на типов договор утвърден от КЕВР, и по цени, които се публикуват на www.evn.bg.

Важен момент за тези небитови клиенти е, че ако до 30 юни 2021 г. те все още не са си избрали активно търговец на свободен пазар, то от 1 юли 2021 г. снабдяването им ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция по цени, определени по методика от КЕВР.

От EVN Електроснабдяване напомнят, че на свободен пазар единствено цената на електроенергията подлежи на свободно договаряне с търговците.

 В крайната цена на фактурата се включват и мрежовите цени и цена за задължения към обществото, които остават регулирани от КЕВР, както и съответните данъци, определени от държавата, като акциз и ДДС.

Още по темата във

facebook