МС публикува за обсъждане проект за Национална стратегия за борба с измамите в ЕС

МС публикува за обсъждане проект за Национална стратегия за борба с измамите в ЕС Снимка: pixabay

На сайта за обществени консултации на Министерския съвет (strategy.bg) е публикуван Проект на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.

В документа се казва, че гражданите на Република България през програмния период 2014-2020 г. показаха своя стремеж за прозрачно и ефикасно разходване на всички отпуснати средства от бюджета на Европейския съюз и бюджета на Република България, чрез засилване на борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност.

Главната цел на Стратегията през новия програмен период 2021 - 2027 г. е да бъдат надградени и продължени усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.

Проектът очертава целите и дейностите на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г., като същият е съобразен с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво, като урежда и защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: