Доходите на домакинствата през 2023 г. са нараснали с 20,4%

Доходите на домакинствата през 2023 г. са нараснали с 20,4% Снимка: pxhere.com

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата

През 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с
20,4% спрямо 2022 г. За последните десет години (2014 - 2023 г.) общият доход средно на
лице от домакинство се увеличава 2,3 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 10,0% през 2023 г. в сравнение с 2022 г., а
индексът на реалните доходи през 2023 г. спрямо 2014 г. е 158,5%.

През периода 2014 - 2023 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на
източниците на общия доход средно на лице от домакинство: 

- Доходът от работна заплата през 2023 г. е 5 941 лв. и се увеличава с 22,5% спрямо 2022 г., а
нарастването му в сравнение с 2014 г. е 2,3 пъти;
- Доходите от пенсии за последната година са 3 451 лева. Те нарастват с 13,6% спрямо 2022
г. и 2,8 пъти в сравнение с 2014 г.;
- Доходите от самостоятелна заетост през 2023 г. са 621 лева. Спрямо 2022 г. нарастват с
47,5% и 1,7 пъти в сравнение с 2014 г;
- Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 101 лв. и се
увеличава спрямо 2022 г. с 42,3%, а в сравнение с 2014 г. намалява с 39,2%;
- Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за
деца и други социални помощи и обезщетения) през 2023 г. са 222 лева. Те се увеличават с 12,1%
спрямо 2022 г. и с 25,4% спрямо 2014 г. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата (фиг. 1).
През 2023 г. той е 54,8%, което е с 0,9 процентни пункта повече в сравнение с 2022 г. и с 0,6
процентни пункта повече спрямо 2014 г.

Фиг. 1. Относителен дял на дохода от работна заплата в общия доход на домакинствата

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни
добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 33,9% от общия доход на
домакинствата през 2023 г.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на
домакинствата са доходите от пенсии - 31,8%, което е с 1,9 процентни пункта по-малко в сравнение
с 2022 г. и с 6,0 процентни пункта повече в сравнение с 2014 г. (фиг. 2).

Фиг. 2. Относителен дял на дохода от пенсии и други социални трансфери в общия доход на домакинствата

През 2023 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в
общия доход на домакинствата e 5,7%, увеличава се с 1,0 процентни пункта в сравнение с 2022 г. и
намалява с 1,8 процентни пункта спрямо 2014 г.

Фиг. 3. Относителен дял на дохода от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0,9% и се
увеличава спрямо 2022 г. с 0,1 процентни пункта, а спрямо 2014 г. намалява с 2,6 процентни пункта.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: