Спряха забранени за продажба актуални стоки на европейския пазар

Спряха забранени за продажба актуални стоки на европейския пазар Снимка: pixabay.com

Причината – завишено съдържание на фталати и олово. При натрупването им в организма на човек може да се стигне до ракови заболявания и безплодие

Електротермична грейка за крака и няколко модела зимни домашни чехли са спрени от продажба на европейския пазар. Причината е, че във вложените при изработката им материали се съдържат наднормерно количество химични вещества и елементи, като фталати и олово, които могат да увредят здравето на човек. 

Пластмасовият материал на грейките за крака има прекомерна концентрация на фталати  (DEHP, DBP, DIBP) и късоверижни хлорирани парафини (SCCPs), които могат да причинят увреждане на репродуктивната система. Изпитването е показало още, че спойките в продукта са с висока концентрация на олово (до 35% от теглото), а този химичен елемент, освен че представлява риск за околната среда, при натрупване в организма може да доведе до рак.

Грейките за крака са с бранд Meiysen и номер на модела: 6987579854569. Те не отговарят на изискванията на Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, на Регламента за устойчивите органични замърсители и на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Домашните чехли също са с прекомерно количество фталати (DEHP и DBP/DIBP), поради което отново не отговарят на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Те са на бранд DUE MELE.

Предприетите от властите мерки са разпореждане на дистрибуторите да изтеглят тези продукти от пазара и да ги премахнат от списъка си за онлайн продажби, както и да не се допуска внос през границите. До това се е стигнало след подаване на информация през системата SafetyGate, съответно за грейките за крака – от Швеция, а за домашните чехли – от Италия. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: