През третото тримесечие брутният вътрешен продукт на България нараства с 1,7%

През третото тримесечие брутният вътрешен продукт на България нараства с 1,7% Снимка: НСИ

Според сезонно изгладените данни по експресни оценки на Националния статистически институт

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,7% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо второто тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1,7% спрямо третото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0,6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9,4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява със 7,8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7,5%.

Фиг. 1. Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година, проценти

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,4%. Брутната добавена стойност нараства с 0,1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходнототримесечие, е увеличението на брутокапиталообразуването на основен капитал със 7,8% и крайното потребление с 1,6%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47 732,8 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2023 г. е 41 640,4 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77,7%, което в стойностно изражение възлиза на 37 111,4 млн. лева. През третото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 8 680.5 млн. лв. и заема 18,2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: