Месечната инфлация за април е 0,3%, а годишната - 11,6%

Месечната инфлация за април е 0,3%, а годишната - 11,6% Снимка: НСИ

Това показват данните на Националния статистически институт

Месечната инфлация за април е 0,3%, а годишната инфлация е 11,6%. Инфлацията е измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за април 2023 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за април 2023 г. спрямо същия месец на предходната година.

През април 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+5,4%), разнообразни стоки и услуги (+1,0%), ресторанти и хотели (+1,0%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+0,9%) и алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0,8%). Намаление на цените е регистрирано в групите: развлечения и култура (-0,8%), съобщения (-0,5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0,2%). 

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През април 2023 г. месечната инфлация е 0,3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2023 г. спрямо април 2022 г. е 11,6%.

Инфлацията от началото на годината (април 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3,0%, а средногодишната инфлация за периода май 2022 - април 2023 г. спрямо периода май 2021 - април 2022 г. е 16,3%.

Фиг. 1. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

През април 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • облекло и обувки - увеличение с 5,4%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1,0%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1,0%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0,9%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0,8%;
 • образование - увеличение с 0,5%;
 • здравеопазване - увеличение с 0,2%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0,1%.

През април 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • развлечения и култура - намаление с 0,8%;
 • съобщения - намаление с 0,5%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0,2%.

Според ИПЦ през април 2023 г. цените на стоките и услугите в група „Транспорт“ остават на равнището от миналия месец.

При хранителните продукти най-много се е увеличила цената на зелето - с 39,5%, а най-голямо намаление има при краставиците - със 17,3%.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо увеличение при цените на международните полети - с 53,6%, , а най-голямо намаление - при цените на метана за ЛТС - с 6,7%,.

През април 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0,2%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0,8 и 0,4%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: