Възраст за пенсиониране в европейските страни

Възраст за пенсиониране в европейските страни Снимка: https://pixabay.com/

Функционирането на пенсионните схеми варира значително в различните страни от ЕС

В зависимост от държавата се прилагат различни критерии за изчисляване на възрастта за пенсиониране.


Например в България, Румъния, Словакия, Полша, Литва и Австрия жените могат да се пенсионират по-рано от мъжете.

В много страни през последните няколко години този праг също беше постепенно променен с цел хармонизиране на пенсионните схеми и повишаване на възрастта за пенсиониране до 65 или дори 67 години.

Австрия: Възрастта за пенсиониране в момента е определена на 60 години за жените и 65 години за мъжете. В момента обаче страната е в процес на реформа, която постепенно ще повиши възрастта за пенсиониране до 65 години за жените между 2024 г. и 2033 г.

Германия: Законовата възраст в момента е 67, но системата се развива. Възрастта се увеличава постепенно, от 2012 г. до 2031 г., като се започне от родените през 1947 г. Първото увеличение е един месец на година (от 65 на 66), а следващото е два месеца на година (от 66 на 67).

Белгия: Понастоящем пенсионирането е на 65 години, но постепенно ще бъде увеличено до 67 за тези, които се пенсионират след 1 февруари 2030 г.

 

Хърватия: мъжете могат да кандидатстват за пенсия на 65 години, а жените на 63 години. Тази възраст обаче постепенно се увеличава с три месеца годишно и до 2030 г. ще достигне 65 години, както при мъжете.
 

Кипър: В момента мъжете и жените се пенсионират на 65 години. Но възрастта за пенсиониране ще се преразглежда на всеки 5 години, считано от 2024 г., в съответствие с динамиката на продължителността на живота в периода 2018-2023 г.

Дания: През 2022 г. законовата възраст за цялото население ще бъде 67 години. Текущата реформа повишава тази цифра до 69 до 2035 г.

Испания: тук хората се пенсионират на възраст от 65 до 66 години в зависимост от трудовия стаж.

Естония: в момента 64 години, с постепенно увеличение до 65 до 2026 г.

Финландия: Можете да се пенсионирате от 63 до 65 години. Промяната в системата за изчисление ще доведе до факта, че до 2027 г. тази цифра за всички финландци ще се увеличи до 65 години.

Франция: С изключение на специалните схеми и споразумения, които може да съществуват в частни компании, възрастта за пенсиониране в момента е 62 години; правителството възнамерява постепенно да го увеличи.

Гърция: Законовата възраст варира от 62 до 67 години в зависимост от трудовия стаж.

Унгария: Унгарците могат да се пенсионират на възраст от 62 години (родени преди 1952 г.) до 65 години (родени през 1957 г. или по-късно). За поколенията, родени от 52-ра до 57-ма година, се извършва постепенно повишаване на възрастта до 65 години.

Ирландия: 66 години за мъже и жени.

Италия: Законовата възраст е 67 години, с изключение на множество изключения за държавни служители и работници в частния сектор, които позволяват ранно пенсиониране.

Латвия: 64 години и 3 месеца, но с увеличение до 65 години до 2025 г.

Литва: 64 години и 4 месеца за мъжете, 63 години и 8 месеца за жените. До 2026 г. се предвижда постепенно увеличение до 65 години.

Люксембург: Възрастта за пенсиониране е определена на 65 години за всички.

Малта: Хората, родени преди 1952 г., могат да получават пенсия на 61 години (мъже) или 60 години (жени). Следващите поколения се пенсионират по-късно, до 65 години (за родените след 1962 г.).

Нидерландия: 66 години и 7 месеца през 2022 г.

Полша: 60години за жени и 65 години за мъже.

Португалия: 66 години и 7 месеца, коригирани за определени професии (пилоти, шофьори на камиони и др.)

Чехия: На 63 години и 10 месеца чехите вече могат да се пенсионират. Жените могат да се пенсионират по-рано - между 60 и 63 години - в зависимост от броя на децата, които имат.

Румъния: Има значителна разлика между мъжете и жените. В момента мъжете могат да се пенсионират на 65 години, а жените на 61 години. Но този праг ще бъде постепенно увеличен   до 2030 г.

Словакия: 64 години за всички, като много фактори намаляват възрастта (година на раждане, пол, брой деца, очаквана продължителност на живота).

Словения: 65 за всички.

Швеция: 62 до 65 години.

Всички данни са взети от уебсайта на MISSOC, Взаимната информационна система за социална защита, създадена от Европейския съюз.

В Руската федерация, в резултат на пенсионната реформа, възрастта за пенсиониране (въз основа на пълен трудов стаж) до 2028 г. ще бъде 65 години за мъжете и 60 години за жените. За жителите на районите на Далечния север тази възраст е с 5 години по-ниска (съответно за жените и мъжете).

По материали на Euronews
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: