Ако пожелае, КЗП може да поиска промяна в общите условия на телекомите

Ако пожелае, КЗП може да поиска промяна в общите условия на телекомите Снимка: pikist.com

Комисията за защита на потребителите може да поиска промяна в общите условия на телекомите, ако пожелае

Независимо от това дали има специален регулатор или не, Комисията за защита на потребителите (КЗП) трябва да следи за наличието на неравноправни клаузи в общите условия на телекомуникационните дружества и при установяване на такива, да предприема действия за премахването им или обявяването им за нищожни от съда. 

Разяснението е на експертите от онлайн платформата "Ние, потребителите" във връзка с коментар от КЗП по разискваната в последните дни гореща тема. Коментарът гласи, че общите условия към договорите са одобрени от секторния регулатор (Комисията за регулиране на съобщенията) и в тях е заложена клауза за индексация, а КЗП към момента няма как да каже дали тя е приложена правилно или не, за да разсъждава в посока упражняване на нелоялна търговска практика.

Със своята позиция КЗП избягва същинския проблем за потребителите. Тук не става въпрос дали телекомите са приложили правилно своята клауза за индексация, а дали съществуването й без реципрочно право за потребителя да се откаже без неустойки е правомерно съгласно Закона за защита на потребителите. КЗП е единствено компетентна да се произнася за неравноправни клаузи в потребителски договори и тя не може да се десезира от тези свои специални правомощия и да ги прехвърля към друг регулатор“, посочва Габриела Руменова от „Ние, потребителите“.

Съгласно чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, „когато в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява общите условия на договорите с потребители и последващите изменения в тях, те се изпращат на Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. Държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители, само ако Комисията за защита на потребителите одобри предоставените и общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни клаузи“. 

Потребителите все още очакват КЗП да оповести решението си относно това има ли неравноправни клаузи в общите условия на телекомите. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: