Обявяват конкурси за членове на органите на управление в 9 публични предприятия

Обявяват конкурси за членове на органите на управление в 9 публични предприятия Снимка: wikipedia.org

Конкурсите се обявяват за предприятията, в които към настоящия момент членове на органите за управление са назначени без конкурсна процедура.

Министерството на транспорта и съобщенията обявява конкурси за избор на членове на органите за управление в 9 публични предприятия. Конкурсите се обявяват за предприятията, в които към настоящия момент членове на органите за управление са назначени без конкурсна процедура.

Откриването на процедурите е във връзка с изпълнение на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II (ERM II) и на други свързани политики. Българското правителство има отговорност съставите на управителните органи на публичните предприятия да са приведени в съответствие с процедурите за номиниране, подбор и назначаване според Закона за публичните предприятия. В него се посочва, че съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия трябва да бъдат назначени след проведени конкурсни процедури. Същият ангажимент е поет от българската държава като етапна цел в Плана за възстановяване и устойчивост, от изпълнението на който зависят плащанията по този финансов инструмент.

С конкурс ще бъде избран един член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД; двама в „Български морски квалификационен център“ ЕАД; петима в „Холдинг БДЖ“ ЕАД, като за трима от тях процедурата се провежда от министъра на транспорта и съобщенията, а за двама – от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Същите правила се прилагат и в конкурса за петима членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД.

Обявен е избор на един член на Съвета на директорите на „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД. По трима представители на държавата ще бъдат избрани с конкурс в „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, „Летище София“ ЕАД и „Летище Пловдив“ ЕАД. За „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е обявен конкурс за трима членове на Съвета на директорите, от които един независим член и двама представители на държавата, като конкурсът се провежда от министъра на транспорта и съобщенията.

Обявите с подробна информация за конкурсите могат да бъдат открити на интернет страницата на МТС, в раздел: Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: