Данъкоплатците продължават да плащат за лошо правоприлагане в България

Данъкоплатците продължават да плащат за лошо правоприлагане в България Снимка: https://pixabay.com/

Правителството одобри изплащането на общо 26 850 евро обезщетения по осем жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по осем жалби пред ЕСПЧ се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите и арестите, в които са пребивавали през различни периоди от време, и в частност от пренаселеност в килиите, наличие на насекоми/гризачи, липса на свеж въздух и естествена светлина, ограничен достъп до тоалетна, липса или лошо качество на спално бельо, мебели и др.

Всички жалбоподатели са завели искове за вреди, като трима от тях не са получили обезщетения от националните административни съдилища.

С оглед практиката на ЕСПЧ, размерът на присъдените обезщетения на част от жалбоподателите не може да бъде счетен за адекватно обезщетение за претърпени вреди на национално ниво и е по-нисък от стандартите на Съда за справедливо обезщетение.

Настоящите жалби са сходни с делата „Неилков и други срещу България“, № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България“, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения по жалбите. Жалбоподателите, освен един от тях, приеха условията на споразуменията.

За извънсъдебното уреждане на спора, със сключване на седем приятелски споразумения и одобряване на едностранна декларация, българското правителство следва да се съгласи да изплати на жалбоподателите обезщетения в общ размер на 26 850 евро за всички неимуществени вреди, разходи и разноски.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: