Избират нов председател на Националния статистически институт

Избират нов председател на Националния статистически институт Снимка: БНТ

ССедемгодишният мандат на настоящия председател Сергей Цветарски изтече

Процедура за публично изслушване на кандидати за председател на Националния статистически институт (НСИ) е обявена със заповед на заместник министър-председателя Калина Константинова от 15 април. 

Кандидатите трябва да имат висше образование с минимална степен „магистър“, да са с доказан професионален опит в областта на статистиката, да са български граждани и да не са осъждани. Те трябва да владеят добре писмено и говоримо английски език, както и да притежават знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация и информационна сигурност. 

В срок до 16 май кандидатите за председател на НСИ трябва да представят концепция за развитие на дейността на институцията, както и необходимите лични документи - автобиография, копия от диплома и документи, удостоверяващи професионален опит. 

Публичното изслушване ще бъде организирано от комисия, определена от заместник министър-председателя по ефективно управление, която ще приеме и правила как да протече то. На него ще бъдат допуснати само експертите, отговарящи на изискванията. До десет дни след изслушването комисията ще представи доклад за резултатите от конкурса. 

Според Закона за статистиката НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата. Той е със статут на държавна агенция. Ръководи се от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от два мандата. Те се назначават от министър-председателя. Мандатът на настоящото ръководство на НСИ изтече през миналата година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: