Обявявиха конкурс за ново ръководство на „Железопътна инфраструктура“ и „Холдинг БДЖ“

Обявявиха конкурс за ново ръководство на „Железопътна инфраструктура“ и „Холдинг БДЖ“ Снимка: wikimedia.org

Изборът ще се проведе в условия на прозрачност и откритост

Министерството на транспорта и съобщенията обяви конкурси за членове на органите за управление и контрол в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Обявени са конкурси за избор на:

•             генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“;

•             двама членове на Управителния съвет на компанията;

•             член на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

"Моята цел е предприятията в системата на МТС да имат жизнен и ефикасен мениджмънт, който бързо да постигне целите на реформата в железопътния сектор. Позициите, които предлагаме са идеална възможност за мениджъри с визия и мащабно мислене да реализират кариерно себе си и същевременно да са удовлетворени от това, че работят за обществото", заяви министър Николай Събев.

Конкурсите ще се проведат в условия на прозрачност и откритост.

Участниците в конкурса за управленски позиции в НКЖИ ще разработват визия за ускоряване изпълнението на железопътните проекти в България и възможностите за подобряване на организационната структура на компанията и оптимизация на управленските процеси.

Кандидатите за БДЖ е необходимо да акцентират върху екологичната и скоростна транспортна услуга, която да отговаря на съвременните стандарти, както и да представят визия за финансовия мениджмънт на дружеството.

Изискване към участниците е да представят мотивационно писмо.

Съгласно закона, право на участие ще имат български граждани, граждани на други държави членки на Европейския съюз и на Конфедерация Швейцария, отговарящи на зададените условия в конкурсната документация.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: