Шестте най-големи компании за добив на уран в света

Шестте най-големи компании за добив на уран в света

® Wikimedia

Уранът и неговите съединения се използват главно като ядрено гориво в ядрените реактори. 

По-долу ще говорим за най-големите компании за добив на уран в света.

НАК Казатомпром АД

НАК Казатомпром АД е национален оператор на Република Казахстан по внос и износ на уран, редки метали, ядрено гориво за атомни електроцентрали. От 2009 г. Казахстан е световен лидер в добива на природен уран. През 2017 г. производството на уран възлиза на 12 488 тона, което е 21% от световното производство.

Активите на националната ядрена компания включват целия комплекс от предприятия, участващи в производствената верига на крайните продукти - проучване, добив на уран, производство на продукти, социално благополучие и обучение.

Cameco

Cameco е канадска минна компания, един от най-големите производители на уран в света. В находището на река Макартър „Камеко" произвежда около 14–13% от световното производство на уран и още 3% в рудника на Заешкото езеро. През 2017 г. компанията произвежда 9155 тона уран, което представлява 15% от световното производство.

В момента компанията произвежда уран в 4 мини (2 в Канада и 2 в САЩ). Cameco също така разработва мина в Казахстан, използвайки подземни кладенци.

Orano

Orano е голяма международна френска индустриална компания, лидер на френската ядрена индустрия. През 2017 г. компанията е произвела 8031 тона уран, което е 13% от световното производство на уран.

Основните дейности на ORANO S.A. са свързани с ядрената енергия: добив на уран, преработка и обогатяване на уран, производство на горивни сглобки, транспорт на ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци, преработка на отработено ядрено гориво, извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. През април 2017 г. Orano подписа споразумение за стратегическо сътрудничество с Kaзатопром, в което компаниите засилват сътрудничеството в областта на добив на уран в Казахстан.

Uranium One

Uranium One е компания за добив на уран, пряко подразделение на руската държавна корпорация „Росатом". Uranium One притежава добивни предприятия в Австралия, Канада, Казахстан, Южна Африка и САЩ. През 2017 г. компанията е произвела 5102 тона уран. В края на 2018 г. базата на минерални ресурси на Uranium One се оценява на 216 хиляди тона.

Китайската национална ядрена корпорация (CNNC) и Китайската генерална ядрена енергийна група (CGN) 

China General Nuclear Power Group - втората по големина китайска компания, работеща в областта на ядрената енергия, е една от стоте най-големи компании в страната. Сферите на дейност на CGN включват също хидроенергия, вятърна и слънчева енергия, електричество, добив на уран, производство на ядрено гориво, изграждане на енергийни съоръжения, комунални услуги и финансови услуги, операции с недвижими имоти. China General Nuclear Power Group е дъщерно дружество на CNNC.

Тези две китайски компании са произвели 3897 тона уран през 2017 г., което е 4% от световното производство.

Атомредметзолото АД

Атомредметзолото АД (АРМЗ) е руска компания за добив на уран, която по собствени данни се нарежда на пето място в света по производство на уран и на второ място по запаси на уран в недрата. (Тя е подразделение на държавната корпорация „Росатом".) През 2017 г. компанията е произвела 2917 тона уран, което е 5% от световната продукция. АРМЗ извършва проучване, добив и преработка на уран, златосъдържащи руди, както и руди от редки и микроелементи.Прочетете още за:
добив икономика уран

  0 
  2