По-голямата част от германците смята, че Брекзит няма да е успешен ход за Великобритания в дългосрочен план

По-голямата част от германците смята, че Брекзит няма да е успешен ход за Великобритания в дългосрочен план

® pxfuel.com

По-голямата част от немското общество вярва, че Великобритания няма да успее да извлече големи ползи в дългосрочен план от напускането на Европейския съюз. Това разкриват данните на проучване, поръчано от Euronews.

Почти 60% от анкетираните споделят, че Обединеното кралство няма да се облагодетелства значително от напускането на европейската общност.

Не така сигурно е мнението по темата в други европейски страни. Около 30% от французите са на становището, че Великобритания ще изгуби повече, отколкото ще спечили от Брекзит. 36% от запитаните в Италия са на същото мнение.

В същото време близо половината от анкетираните във Великобритания смятат, че страната е направила правилния избор, като е напуснала Европейския съюз и че това ще е възможност за просперитет.

Становищата по друг важен въпрос също са изключително интересни, а именно дали членството в Европейския съюз е позитивно или отрицателно за дадена страна. В Германия 47% от запитаните са на мнение, че членството в ЕС е било ползотворно за страната. Вижданията по този въпрос в Италия и Франция са доста разнопосочни.

В Италия 34% са против членството на държавата в ЕС, 35% са за него, а 31% не са сигурни и не могат да отговорят.

Във Франция 35% от анкетираните заявяват, че членството на страната не е било ползотворно, 33% оценяват ЕС като полезен за Франция, а 32% не могат да преценят.

Германците са най-ентусиазирани и сигурни, че искат да продължат да бъдат част от Европейсикя съюз, като 64% от анкетираните в Германия са за членството на страната в ЕС. Във Франция 52% от запитаните желаят страната им да продължи да бъде член на ЕС, докато в Италия желание за оставане в рамките на европейската общост изразяват само 48% от участвалите в проучването.

Хората продължават да гласуват за членове на Европейския парламент, но за голяма част от населението на страните членки на ЕС Брюксел и неговите институции все още изглеждат твърде отдалечени от техните проблеми.

Вероятно поради тази причина повечето от анкетираните не смятат, че Европейският съюз защитава интересите им. 52% от италианците смятат така, докато във Франция 46% от запитаните са на същото мнение. Германците имат най-голямо доверие в европейските институции, като 40% смятат Европейския съюз за добронамерен и интересуващ се от проблемите на страната им.Прочетете още за:
Великобритания Германия Европейски съюз

  0 
  1