Как започна учебната година в Европа

Как започна учебната година в Европа

® bnr.bg

Въпреки притесненията около завръщането в класните стаи, учебният процес в Европа започва присъствено. Новата „нормалност" в училищата сега е маски, класове с по-малък брой ученици и уроци на открито.

Какви са мерките за безопасност, които прилагат в някои европейски държави:

Германия

Първи се завърнаха учениците в Северозападните провинции, където броят на заболели от COVID-19 беше един от най-ниските за страната. За седмиците от началото на учебната година там едва две училища са били затворени заради случай на заболели.

Нуждата от носене на предпазни маски е спорно. В редица провинции то не е задължително. В други учениците трябва да бъдат с предпазни маски в коридорите, местата за хранене и стълбищата. В трети пък - носенето е напълно задължително до края на месеца.

Швеция

Училищата в Швеция така и не затвориха по време на кризата с COVID-19. Нещо повече - правилата, по които протича учебният процес, останаха същите.

Официалната държавна позиция е, че затварянето и последващото отваряне на училищата само би подкопало авторитета на държавата. Така че за шведските ученици учебната година започва нормално.

Италия

Ситуацията в Италия е доста по-различна. След избухването на кризата с COVID-19 училищата бяха затворени и отвориха едва на14 септември. Класовете са с намален брой ученици, което пък рефлектира в повече на брой паралелки. Това ги е принудило да назначат над 50 000 учители, които да покрият недостига.

Италианските медии отбелязват, че в много училища директно разрязват ученическите маси, за да се осигури възможност за спазване на по-голяма дистанция между учениците.

Както учениците, така и учителите са задължени да носят предпазни маски през цялото време, а учителите трябва да имат и допълнителни предпазни шлемове. На италианските ученици им предстоят много часове на открито, както и посещения в музеи и театри.

Франция

Учебната година в училищата във Франция започна преди 2 седмици. Задължително е носенето на маски в класните стаи, с изключение на часовете по физическо възпитание. В карантина излизат само тези ученици, които са били заедно в час по физическо възпитание със заразен.

Ако някой ученик прояви симптоми, докато е в училище, има определена стая, където той да изчака, докато се реши какво да се прави.

За учениците в началния курс на обучение изискването за социална дистанция е не по-малко от 1 метър.

В междучасията учениците излизат на двора, не остават в класните стаи. Сред мерките е и постоянното проветряване на помещенията.

Испания

Първи към класните стаи в началото на септември тръгнаха децата в международните училища - френското, немското, американското и британското, няколко дни след това и децата от частните испански училища, а през тази седмица и от общинските.

В много от дворовете на училищата са построени сглобяеми класни стаи, които да поемат децата от разделените класове в опит да се осигури достатъчна дистанция между тях. При тези, при които това не е възможно, се регулира използването на дворните пространства. Децата от различните класове и випуски носят различни по цвят маски или гривни, за да могат преподавателите да следят да не се смесват по време на междучасието.

Нямат право на обяд по едно и също време, нито на безцелни разходки по коридорите. Целта е, ако има болно от коронавирус дете, да се карантинира само неговият клас, а не цялото училище.

На входа на двора се дезинфекцират обувките и ръцете на учениците, след което им се измерва температурата. Ако има и най-малко съмнение, детето не се допуска до класната стая.

 

 Прочетете още за:
Европа мерки за безопасност училища

  0 
  1