Пестим разходи за ток чрез технологии, използващи геотермална и хидротермална енергия

Пестим разходи за ток чрез технологии, използващи геотермална и хидротермална енергия Снимка: mrrb.government.bg

Арх. Георги Коларов: Енергийното обновяване на сградния фонд в България вече няма да бъде само лепене на стиропор, а устойчив строителен процес

Енергийното обновяване на сградния фонд в България вече няма да бъде само лепене на стиропор, а устойчив строителен процес, насочен за постигане както на европейските цели в областта на екологията и икономиката, така и на по-добри условия на живот на гражданите. Това заяви арх. Георги Коларов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, по време на откриването на международната конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради – моделът „обслужване на едно гише“ в България“, която се провежда в София. 

Арх. Коларов представи мерките за енергийна ефективност на сградите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, както и визията на МРРБ за изпълнение на процеса от тук насетне. Той отбеляза, че при изготвяне на последния вариант на проекта за енергийно обновяване на сградния фонд от Плана за възстановяване и устойчивост е поставен акцент върху устойчивото реновиране на сградите, а енергийната ефективност е част от него, включвайки новите изисквания на ЕС, свързани с прилагането на екологични, икономически и социални критерии. 

Интегрирани са и критерии от устойчивото строителство, които са в пряка връзка с обновяването на сградите. „В проектите ще бъде заложено ефикасно използване на ресурсите, което предполага прилагането на принципа на кръговост и използването на органични материали, които съхраняват въглерод. Влаганите материали ще трябва да покриват изискванията за термичен комфорт, качество на въздуха и достъпна среда“, каза арх. Коларов. Той допълни, че чрез мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници и технологии, използващи геотермална и хидротермална енергия, значително ще се намалят разходите за първична енергия.

Новост ще бъде и въвеждането на „зелени обществени поръчки“ като базисен инструмент за постигане на устойчивост. „С помощта на икономически анализ на жизнения цикъл ние целим постигане на икономическа и екологична целесъобразност на проектите. Дефинираме устойчивия строителен процес като безопасен, щадящ природата и гарантиращ ефикасно управление на отпадъците“, каза още съветникът на регионалния министър.

Арх. Коларов допълни, че са предвидени  реформи, които да подкрепят и улеснят изпълнението на проектите. Те включват създаване на звена „обслужване на едно гише“, информационна система за дигитализиране на данните по администриране и контролиране процеса на обновяване. Предвидени са и допълнителни мерки за достоверно и прецизно определяне на енергийните характеристики на сградите, анализ на жизнения цикъл за постигане на екологична и икономическа целесъобразност.

Съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройството информира, че в бъдещата програма за енергийна ефективност сградите са разделени на два типа – с ниска или висока енергийна характеристика. Обектите с най-ниски и лоши показатели ще получат грант за саниране, докато за зданията с високи показатели се въвежда пилотно самоучастие. По думите на арх. Коларов заради кризата с COVID-19 има доста хора, които са финансово затруднени и няма да могат да си позволят самоучастие за включване в програмата, затова за тях се предвижда безвъзмездна помощ. В противен случай има риск от блокиране на програмата за енергийна ефективност. Анализите сочат, че най-ниско платежните граждани обитават сгради с ниски енергийни показатели.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: