Въвеждаме еврото без преходен период от 1 януари 2024 г.

Въвеждаме еврото без преходен период от 1 януари 2024 г. Снимка: unsplash

Приет е Национален план за въвеждане на еврото в Република България, в който са разписани основните стъпки и правила на процеса

България се подготовя за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. Това е планирано да стане без преходен период, а датата на приемане на единната валута ще съвпадне с въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва по неотменимо фиксиран валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките само на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

Това е записано в проект за Национален план за въвеждане на еврото в Република България, който беше приет днес на заседание на Координационния съвет за подготовка за членство в еврозоната със съпредседатели управителят на Българската народна банка Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев. Съобщението е от Министерството на финансите.

С документа се препотвърждава и ангажиментът на България за приемане на единната европейска валута, заявен в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото, коментират от финансовото ведомство.  

Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната и при изготвянето му са следвани добрите практики от държавите членки на еврозоната.

Проектът на Националния план за въвеждането на еврото в Република България ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет.

В него са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното му въвеждане от 1 януари 2024 г.

Разгледани са всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени

Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България, съобщават от МФ.  

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: