Стратегията „Вълна на обновяване" на ЕС

Стратегията „Вълна на обновяване" на ЕС Снимка: Pixabay

Намеренията на Комисията за енергийно обновяване са до 2030 г. да бъдат обновени 35 млн. сгради в Европа и темпът да нарасне от 1% на 3%.

Сега е моментът, в който държавите членки могат да реновират сградите и да ги направят енергийно ефективни, заяви заместник-председателят на ЕС, отговарящ за климата, Франс Тимерманс на заседание на Комисията за стартиране на проекта „Вълна на обновяване“ (Renovation Wave) през октомври т.г. Намеренията на Комисията за обновяване са да бъде утроен годишният темп на реконструкции на сгради за подобряване на енергийната им ефективност и до 2030 г. да бъдат обновени 35 млн. сгради. Стратегията на ЕС „Вълна на обновяване“ е „готов за прибиране плод“ за държавите членки и може да се включи във възстановителните планове след COVID-19, включително относно намаляване на въглеродните емисии и откриването на нови работни места, счита Тимерманс, съобщено от 3е-news.

В момента Комисията прави оценка на въздействието и ще приеме по-подробни правила в рамките на преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите, което ще се състои през юни 2021 г. като част от законодателен пакет в областта на енергетиката и климата. 

ЕС осигурява регулаторна яснота и предвидимост, докато страните членки продължават напред с националните планове за обновяване.

Някои държави членки вече имат задължителни минимални стандарти за енергийни характеристики.

Франция, например, въведе забрана за наемане на сгради с лошо енергийно представяне от 2023 г., както и задължение за обновяване на сградите с най-лоши енергийни характеристики до 2028 г.

В Нидерландия всички офис сгради ще трябва да имат сертификат за енергийна ефективност от поне клас С до 2023 г., който да се увеличи до клас А до 2030 г.

В белгийския регион Фландрия също се разглеждат предложения за минимални нива на енергийни характеристики за нежилищни и жилищни наети сгради.

Сградният фонд в Европа е стар. Той е построен преди 50 и повече години. Необходимо е тези сгради да се обновят, за да могат да отговарят на съвременните изисквания, и високият процент енергия, който отива за отопление, охлаждане и други нужди на сградния фонд, да бъде драстично намален. 

Въпросът е от първостепенна важност сега, по време на пандемията COVID-19, когато хората работят от дома. Освободената работна ръка по време на пандемията може да бъде преквалифицирана и ангажирана в енергийното обновяване.

Началото на процеса на енергийно обновяване на сградите е поставено през 2011 г. с европейската кампания Renovate Europe. От август 2020 г. партньор за България е Българската асоциация за изолации в строителството. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: