ЕП: потребителите да имат "право на поправка"

ЕП: потребителите да имат "право на поправка" Снимка: pixabay.com

Насърчаване на устойчивия избор на потребителите и подобряване на възможностите за поправка и удължаване на жизнения цикъл на продуктите

Членовете на ЕП призовават Комисията да предостави на потребителите „право на поправка“, като направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически ефективни. Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове, чрез гаранции за сменените части или чрез повече информация за възможностите за поправка и поддръжка.

Те също така настояват да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба. Според евродепутатите трябва да се премахнат практиките, с които се съкращава животът на даден продукт, и да се насърчи устойчивото производство. 

Членовете на ЕП отново поискаха обща система за зарядни устройства с цел намаляване на електронните отпадъци. Искат също така продуктите да бъдат етикетирани според тяхната дълготрайност (напр. ясна информация за очаквания експлоатационен период на даден продукт).

Членовете на Европейския парламент настояват за по-устойчиви обществени поръчки, както и за отговорен маркетинг и реклама, за да се насърчат добрите практики в бизнеса и потреблението. Например, когато се твърди, че даден продукт е природосъобразен, следва да се прилагат общи критерии за доказване тези твърдения – подобно на получаването на сертификати за екомаркировка. В резолюцията също така се отбелязва, че е важно да се засили ролята на екомаркировката на ЕС, така че тя да се използва повече от промишлеността, както и да се повиши осведомеността на потребителите.

Накрая приетият текст предлага нови правила за управление на отпадъците и за премахване на правните пречки пред поправките, препродажбата и повторната употреба. Това ще донесе ползи и за пазара на вторични суровини.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: