Пандемията привлича вниманието към риска за репутацията на фирмите

Пандемията привлича вниманието към риска за репутацията на фирмите Снимка: newsaperp.com

Според съвместен доклад, изготвен от RIMS, Airmic и RepTrak след пандемията от COVID-19, репутацията на компаниите днес е по-важна от всякога и всеки проблем, свързан с доверието към фирмата, трябва бързо да бъде решен с помощта на подробни и причинно-следствени обяснения за управлението на риска за репутация.

 

„Тъй като на фирмите им се налага да решават проблеми, свързани с пандемията от COVID-19, те се сблъскват с все повече взаимосвързани и сложни рискове. Един от тях - рискът за репутацията (репутационен риск) днес придобива още по-голямо значение", се казва в доклада.

 

В документа се посочва, че бъдещето на фирмите ще се определя не само от това дали те ще запазят оперативната си устойчивост по време на кризата, но и от това дали успехите им са постигнати в контекста на социалната им отговорност и ангажираност.

 

Експертите предупреждават, че ускоряването на дигиталните бизнес модели, предизвикано от COVID-19, може да доведе до това, че нематериалните активи на компаниите, такива, като например репутацията, да станат видими за фирмите, които не ги отчитат в своите системи за управление на рисковете.

 

Докато поддържането на непрекъснатостта на оперативната дейност е било проблем за фирмите, върху тях е оказван все по-голям натиск да балансират точно приоритетите си, с подкрепата и защитата на своите служители.

 

„Поддържането на положителна репутация в света след COVID-19 зависи не само от способността на фирмата ефективно да управлява рисковете от оперативна гледна точка, но и да го прави по такъв начин, че да покаже своята социална цел" - се казва в документа.

 

В доклада „Отстраняване на пропуските в управлението на риска за репутацията" се споделят добри практики и се анализират проблемите на ефективното управление на риска за репутацията.


Анализът се основава на интервюта с 40 лидери по управление на рисковете в САЩ и Европа, както и на дискусии между учени и мнения на индустриални лидери.

 

 

 

 

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: