Microsoft увеличи въглеродния си отпечатък с почти 30% за три години

Microsoft увеличи въглеродния си отпечатък с почти 30% за три години

Microsoft Corp. увеличи въглеродния си отпечатък с почти 30% през последните три години, до голяма степен воден от изграждането на центрове за данни (DPC), които управляват системи с изкуствен интелект и облачни изчисления

„Нашите предизвикателства са уникални отчасти поради позицията на компанията като водещ доставчик на облак, който разширява своите центрове за данни“, казаха Microsoft в годишния си доклад за устойчивост.

Преките и свързаните с енергията емисии на компанията са намалели с 6,3% през 2023 г. в сравнение с нивата от 2020 г. Въпреки това емисиите по веригата на доставки, които представляват по-голямата част от общите, са скочили с 30,9%. Това доведе до 29,1% увеличение на общите емисии.
 

Microsoft е сред редица компании, които са си поставили широк спектър от климатични цели, но постигането на тези цели е застрашено от надпреварата за създаване на генеративен изкуствен интелект, който е енергоемък и изисква високи разходи за енергия и вода, отбелязва Financial Times .

Конкуренцията за изграждане на инфраструктура за центрове за данни също повдигна въпроси относно способността на националните мрежи да се справят с очаквания скок в търсенето на електроенергия, свързан с AI, и дали има достатъчно възобновяемо производство на тези пазари, за да поддържа технологията.

В опит да се справи с нарастващите емисии от веригата за доставки, Microsoft заяви, че ще изисква от някои доставчици да използват 100% безвъглеродна електроенергия за стоките и услугите, които доставят на компанията до 2030 г. По-рано този месец Microsoft също така заяви, че ще подкрепи около 10 милиарда долара проекти за възобновяема енергия, разработвани от Brookfield Asset Management.

Както беше съобщено, през януари 2020 г. Microsoft обяви, че възнамерява да постигне отрицателни емисии на CO2 до 2030 г. и напълно да елиминира въздействието на емисиите от основаването на компанията през 1975 г. до 2050 г.

Намаляването на емисиите включва преминаване към възобновяема енергия за всички центрове за данни, сгради и кампуси до 2025 г., както и пълна електрификация на вътрешния парк. Ще бъдат използвани редица техники за пълно премахване на въглеродния отпечатък, като засаждане и повторно залесяване, улавяне на въглерод (улавяне на въглерод в почвата), биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) и директно улавяне на въздух (DAC).

 Microsoft също така възнамерява да намали до нула нивото на отпадъците, произведени като част от дейността си, както и да се откаже от използването на нерециклируема пластмаса.

Microsoft

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: