НСИ: Месечната инфлация за април у нас е -0,3%

НСИ: Месечната инфлация за април у нас е -0,3% Снимка: Национален статистически институт

Месечната инфлация за април е -0.3%, а годишната инфлация е 2,4%.

През април 2024 г. месечната инфлация е -0,3%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2,4%.

Инфлацията от началото на годината (април 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 - април 2024 г. спрямо периода май 2022 - април 2023 г. е 5,7%.

Фиг. 1. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

Месечна инфлация

През април 2024 г. цените на стоките и услугите са се намалили в следните потребителски групи:

  • „Развлечения и култура“ - намаление с 5,9%;
  • „Съобщения“ - намаление с 2,1%;
  • „Здравеопазване“ - намаление с 1,2%;
  • „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - намаление с 0,8%;
  • „Ресторанти и хотели“ - намаление с 0,4%;
  • „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - намаление с 0,2%;
  • „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0,1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

  • „Облекло и обувки“ - увеличение с 6,8%;
  • „Транспорт“ - увеличение с 1,0%;
  • „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0,8%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Разнообразни стоки и услуги“ и в група „Образование“.

При хранителните продукти най-много се е увеличила цената на зелето - с 10,1%, а най-голямо намаление има при краставиците - с 13,5%.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо увеличение на цените облеклото - със 7,1%, а най-голямо намаление - на пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 9,8%.

Регистрирано е намаление на цените на лекарствените продукти - с 2,0%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 2,6 и 0,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: