През април общият показател на доверие на потребителите нараства с 4,2 пункта

През април общият показател на доверие на потребителите нараства с 4,2 пункта Снимка: НСИ

Наблюдение на потребителитеу извършено от Националния статистически итститут прпез април 2023 година

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4,2 пункта в сравнение с януари (фиг. 1). Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3,1 и 7,0 пункта.

Фиг. 1. Показател на доверие на потребителите

Според оценките на потребителите има известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца(фиг. 2), като очакванията са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца (фиг. 3).

Фиг. 2. Оценка за общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което изразява малко по-негативна нагласа спрямо предходното наблюдение (фиг. 4). Същевременно обаче прогнозите за следващите дванадесет месеца и на селското, и на градското население леко се подобряват, в резултат на което общият балансов показател се увеличава с 2,1 пункта.

Фиг. 3. Очаквания за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца

През април оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни (балансовият показател се покачва с 2,3 пункта). Инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-умерени в сравнение с три месеца по-рано.

Фиг. 4. Оценка на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите продължават да се изместват към запазване или незначително намаление, в следствие на което балансовият показател се понижава с 4.6 пункта (фиг. 6 от приложението).

Последната анкета регистрира леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Негативна е обаче нагласата на потребителите относно извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка и построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: