142 училища ще получат средства за осъвременяване на библиотечния фонд

142 училища ще получат средства за осъвременяване на библиотечния фонд

® zs2lubin.edu.pl

142 училища ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

 

Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се подкрепят съвместни инициативи, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло. Има одобрени проекти, които ще се реализират съвместно между обществени библиотеки и училища – провеждане на учебни часове, конкурси, четения и др.

 

Целта на програмата е да се подпомогнат училищата за закупуването на съвременна литература.

 

Финансира се и създаване на неформална уютна читателска среда – обзавеждане на „кът за четене” – в училищната библиотека и/или извън нея – на територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства („кът за четене”/училищна библиотека).

 

Предвидените средства са в размер на 767 837 лева, като максималната сума, която ще получат някои от училищата, е 6000 лева.

 

Този нов модул бе създаден след споразумение между Министерството на образованието и науката с Министерството на културата, подобно на модула „Културните институции като образователна среда“, по който училищата организират съвместни изяви с музеи и галерии.

 

 

 

 Прочетете още за:
библиотека МОН училище

  0 
  0