Кои са най-достоверните световни медии

Кои са най-достоверните световни медии

® Ad Fontes Media

Компанията Ad Fontes Media пусна последната версия на ежегодното си проучване за достоверността на най-известните световни медии.


В края на юни компанията пусна Media Bias Chart® 6.0 - интерактивна графика, която оценява редица медии на база на тяхната достоверност и политически възгледи. Основният принцип на Ad Fontes (което на латински означава „към източника“) е да анализират съдържанието, а този тип анализ бива провеждан от 2016 г.


Компанията разглежда отблизо отделни статии, предавания и истории и анализира това, което всички виждаме като читатели: снимки, заглавия и най-важното - изречения и думи.


В последната версия на интерактивната графика голяма част от оценените медии влизат в графата „достоверни”, като политическите им възгледи остават сравнително неутрални. Начело на класацията е Reuters, следван от The Weather Channel и The Denver Post, чието съдържание е до голяма степен оригинално. След тях са BBC, The Guardian, Bloomberg, Financial Times, и др., които главно се фокусират върху отразяване на факти/новини.


Интересно за графиката е, че онлайн съдържанието на CNN е по-високо в графиката (достоверност и неутралитет), отколкото телевизионното съдържание на медията (което клони повече наляво и новините имат променлива достоверност). И все пак голяма част от медиите са над средното ниво на достоверност, като медиите с най-ниски рейтинги са National Enquirer и World Truth TV.


В методологията на анализа се включват презентация на статиите (заглавие, снимка, и др.), както и отделни изречения. След това сравняват статията с други подобни и анализират начина, по който е представена информацията, както и политическите наклонности на новината. Друг ключов елемент на анализ е достоверността на информацията (дали източниците са проверени), както и типът статии (анализи, новини, коментари).


Що се отнася до предаванията, същите принципи са приложени, като се взема предвид цялостната програмна схема на медиите и най-често показаните политически възгледи. Гостите на предавания също се вземат под внимание, след като те представят определена гледна точка, която да задоволи конкретна публика. Отношението на водещия към темата също подлежи на анализ, показвайки отношението на медията към различен вид информация.


Към този момент, последната версия на интерактивната таблица не е качена в официалния сайт на компанията, но е налична на тяхната Facebook страница.Прочетете още за:
анализ медии рейтинг

  0 
  1