Има ли монопол над подземното газохранилище Чирен

Има ли монопол над подземното газохранилище Чирен

Предстоят разговори между Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород и Министерство на енергетиката

Съгласно европейска директива, България трябва да притежава план за действие при извънредни ситуации, който я задължава да съхранява определени количества природен газ, като за щастие ние имаме подземното газохранилище Чирен. Проблемът обаче за нас, търговците на природен газ е, че ние не можем да добием и един кубик от там, защото целият добив е запазен за Булгаргаз. Това заяви Веселин Тодоров, председател на Управителния съвет на Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород пред Bloomberg TV. 

Асоциацията беше учредена на 23 февруари 2021 г. от пет компании в областта на търговията и производството на природен газ и водород, като основната ѝ мисия е пълната либерализация на газовия сектор и диверсификация на доставките на природен газ. От новосъздадената организация смятат, че трябва да бъде развита добра законова, регулаторна и пазарна рамка, с която да може да се поощрява както производството, така и разпространението и търговските принципи, свързани с този вид гориво. 

"Предназначението на Чирен е при възникването на дадени изънредни ситуации, ако например през зимата бъдат прекъснати доставките, ние да можем да използваме този газ, за да удолетворим нуждите на системата. Газът се използва също за неравномерното потребление в годината", каза Тодоров. Проблем възниква, защото планът за действие на енергийното министерство позволява всички количества да отидат за Булгаргаз и търговците да не могат да получат капацитет за добив.  

"Чирен не е нещо, което можем да използваме, когато си пожелаем. Газохранилището си има определени капацитети, като дневият добив е около 14 млн. кубика, а общото потребление през зимата стига до 16 млн. Съгласно плана на енергийното ведомство обаче, когато Булгаргаз вземе тези количества, за него приоритетно се отделя и този добив", обясни Тодоров.  

Той сподели още, че търговците на природен газ у нас са принудени през лятото да нагнетяват евтини количества газ, които не са способни да добият през зимата, от което страда самият пазар.  "Булгаргаз прави абсолютното същото - нагнетява количества в Чирен, които приоритено добива единствено и само той през януари и февруари, с което изключително много намалява цената на природния газ. Как можем ние да бъдем конкурентни?", отбеляза той. 

Едно от първите неща, които ще направи Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород, е да проведе разговори с Министерство на енергетиката и преносния оператор, за да се променят правилата и всеки да има достъп до този добив. "Никой не би трябвало да взима повече от 50% от Чирен. Така би било честно за пазара", добави председателят на асоциацията.